Algemene vergadering 2021

Beste leden,

In totaal brachten 45 personen hun stem uit op de Algemene Vergadering.

Hierdoor is de stemming van de bestuursleden geldig. 

Resultaten verkiezing:

 1. Philip Van Dooren – Ondervoorzitter –> 43 voor / 2 tegen
 2. Robin Matthijs – Schatbewaarder –> 44 voor /  1 tegen
 3. Jens Aerts – Secretaris –> 43 voor / 2 tegen
 4. Kristien Denis – >29 voor / 16 tegen
 5. An Van Berendoncks –> 36 voor / 9 tegen
 6. Wim Gryson –> 44 voor / 1 tegen
 7. Goedkeuring Financieel verslag – >45 voor / 0 tegen
 8. Ontlasting van de bestuurders –> 45 voor / 0 tegen
 9. Wijziging artikel 12-13-14 -> 45 voor / 0 tegen
 10. Wijziging artikel 21-22 ->45 voor / 0 tegen
 11. Wijziging artikel 23-24 -> 45 voor / 0 tegen
 12. Nieuw mandaat voltallig  bestuur 2 jaar ->42 voor / 3 tegen

De stemming van de wijzigingen van de statuten is ongeldig daar geen 2/3 van de leden hun stem hebben uitgebracht.

We gaan hierbij meteen over tot een 2de ronde – stemmen kan tot en met maandag 22 Maart.

Wijziging statuten